Κατηγορίες & βραβεία

Τα βραβεία χωρίζονται σε έξι ενότητες και σε κάθε μία από αυτές υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες βράβευσης

Ενότητα Α: Infrastructure Projects

Α.1 Transportation and Ground Engineering Projects

Α.1.1 Roads, Bridges and Tunnels

Α.1.2 Railway, Bridges and Tunnels

Α.1.3 Coastal and Marine Structures

Α.1.4 Water and Solid Treatment Works

Α.1.5 Power Supply and Distribution Network

Α.2 Civil Engineering Projects

Α.2.1 Educational Institutions

Α.2.2 Hospitals

Α.2.3 Industrial Facilities

Α.2.4 Parking Areas

Α.3 Hospitality and Cultural Projects

Α.3.1 City Hotels / Resorts

Α.3.2 Boutique Hotels

Α.3.3 Museums

Α.3.4 Cultural Sites

Α.3.5 Recreation Centers

Α.4 Agricultural Projects

Α.4.1 Irrigation Networks

Α.4.2 Feedlots

Α.4.3 Grain Storage

Ενότητα Β: Commercial Buildings

B.1 Retail

B.1.1 Up to 2 stories

B.1.2 More than 2 stories

B.2 Office Facilities

B.2.1 Up to 2.000 m²

B.2.2 More than 2.000 m²

B.3 Shopping Centers

Ενότητα Γ: Residential Buildings

Γ.1 Estates

Γ.2 Apartments / Block of Flats

Γ.2.1 1-4 stories

Γ.2.2 More than 4 stories

Γ.3 Detached / Single-Family Houses

Ενότητα Δ: Repair and Restoration

Δ.1 Preservation

Δ.2 Rehabilitation

Ενότητα Ε: Sustainability and Technology Innovation

Ε.1 Innovation in concrete composition, structure, form or technology

Ε2: Sustainable building | construction projects

Ενότητα Z: Decorative concrete projects

Ζ.1 Architectural concrete / Fair-faced concrete

Ζ.2 Colored concrete

Χρυσός Χορηγός

DEMCON

H DEMCON ξεκινώντας ως μια ατομική επιχείρηση κατεδαφίσεων και χωματουργικών εργασιών το 1995 κατάφερε με ραγδαία ανάπτυξη και εξέλιξη να γίνει μια από τις καλύτερες και πιο εξειδικευμένες εταιρείες στον κλάδο των κατεδαφίσεων, με ισχυρή παρουσία σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο. Η DEMCON έχει κατορθώσει να συμπεριλαμβάνει στο ενεργητικό της ένα μεγάλο κατάλογο με απαιτητικά έργα εξειδικευμένων κατεδαφίσεων με συμβατικά μέσα ή με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών υλών (σε κατεδαφίσεις πολυώροφων ιδιωτικών και δημοσίων κτιρίων). Επίσης έχει επιτυχώς αναλάβει έργα τεράστιου βεληνεκούς όπως καθαιρέσεις και αποξηλώσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων σε έργα ανακαινίσεων μεγάλων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, βιομηχανικών συγκροτημάτων μετά από πυρκαγιά, εμπορικών κέντρων, φωτοβολταϊκών πάρκων κ.λ.π. Η DEMCON αποτελεί τη μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα στον τομέα των κατεδαφίσεων που έχει κερδίσει τιμητικές διακρίσεις για την ενεργό συμμετοχή της σε διεθνείς οργανισμούς για την τήρηση των Κανόνων Ασφαλείας στην Εργασία και την Επιτυχημένη Εκτέλεση Σύνθετων Έργων. Οι υψηλού επιπέδου παρεχόμενες υπηρεσίες αντανακλώνται από την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό εταιρειών διεθνούς φήμης που συνεργάστηκαν μαζί μας για την εκτέλεση εξειδικευμένων και επικίνδυνων έργων. Η εταιρεία μας απασχολεί έμπειρο προσωπικό με άρτια επιστημονική κατάρτιση, διαθέτει μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και εισάγει νέες τεχνικές που την καθιστούν πρωτοπόρα και ανταγωνιστική τόσο στον ελλαδικό όσο και στον παγκόσμιο χώρο.

Υποστηρικτής

ΕΡΓΟΣΤΗΛ

Υπό την Αιγίδα

Διοργάνωση

Official Publications

Plant
Build

Χορηγοί Επικοινωνίας